มีรางปืนของใหม่แท้ US เข้ามา 5 อันนะครับ สอบถามกันเข้ามาได้