มาแล้วครับ !! ยางรองเสากระจก M151 ค่อนข้างหายาก มีมาไม่กี่อันครับ